Sodyum Silikat Nedir?

Sodyum silikat nedir? Özellikleri nedir, hangi endüstrilerde kullanılır?

Sodyum Silikat Nedir?

Na2(SiO2)nO formulüyle gösterilir. Üretildikleri aside göre; metasilikat, disilikat, ortosilikat, tetrasilikat olarak isimlendirilirler. Tüm bu maddelerin camsı, renksiz veya hafif opak bir görüntüsü vardır. Kokusuz bir kimyasaldır. Ticari olarak satışa sunulduğunda, içine yeşil veya mavi renkli maddeler katılarak renkli hale getirilirler.

Suda çözündüklerinde şurupsu bir kıvam halinde, kuvvetli alkali durumundadırlar. Ancak bazı kristal yapısına sahip olanları suda direkt çözünmezler; sadece belirli bir basınç altında çözülebilirler. 

Özellikleri  Nedir?
Na2O ağırlıkça %11,50-13,50; SiO2 ağırlıkça %24-26'dır. Yoğunluğu, 20 santigrad ortam sıcaklığında yoğunluğu 1,38-1,42 g/cm3'tür. Bome derecesi 39-40'tır. 

Kullanım Alanları Nerelerdir?
Silika jellerin üretimi için, sodyum silikatlar üretilir. Cam üretiminde, seramik endüstrisinde, çanak-çömlek imalatında, detarjan üretiminde, giysilere baskıda, boyamalarda kullanılır. Bunun yanı sıra, toz çamaşır sabunlarında ürünün verimini yükseltmek için katkı maddesi olarak kullanılır. 

Uygulamalar:

 • Tampon baskı yapılmasında
 • Kağıt hamurunun ağartılmasında peroksit stabilizörü olarak
 • Seramik endüstrisinde pıhtılaşma bozucu olarak
 • Yanmaz kağıt üretiminde katalizör olarak
 • Beton kuvvetlendirici olarak
 • Mürekkep üretiminde çözücü olarak
 • Deterjan sektöründe kirin tortulaşmasını önlemek için
 • Suların pıhtılaşmasının önlenmesinde ve arıtılmasında
 • pH düzenleyici olarak tekstil sektöründe
 • Kumların kalıplaştırılmasında
 • Mukavvanın yapıştırılmasında