İslamiyet'te Fetret Devri Nedir? Fetret Devri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fetret Devri kavramını hepimiz daha önce duymuşuzdur. Osmanlı Tarihi’nde Yıldırım Beyazıt’ın ardından 11 yıl süreyle oğullarının giriştiği taht mücadelesini “Fetret Devri” olarak adlandırmaktayız.

İslamiyet'te Fetret Devri  Nedir? Fetret Devri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sözlükte “bir şeyin gevşeyip, zayıflaması” anlamıyla gördüğümüz fetret kelimesi, İslamiyette ise iki peygamber arasındaki peygambersiz olan süreyi tanımlamaktadır. Hz. İsa (a.s) ile Hz. Muhammed (s.a.s) arasındaki geçen süreyi tanımlamak için de kullanılmaktadır.  Bu süre ise yaklaşık 600 yıldır. 

   İslamiyetten önce yaşayan ve ya İslamiyet devrinde yaşamasına rağmen peygamberin davetinden haberi olmadığı için icabet edemeyenlerin fetret ehli* olarak kabul edilip ahirette cennete gireceği görüşü bulunmaktadir.

Yine de bazı İslam alimleri, fetret ehlinde olan kimselerin iyilik ve kötülüklerine göre ödülllenip cezalandırılacağı ona göre cennetlik ya da cehennemlik olacaklarını belirtmektedirler.

Hz. Muhammed’e tebliğ edilen dinin son ve evrensel olması nedeniyle insanları iman sorumluluğundan muaf tutacak yeni bir fetretin yaşanması ise mümkün değildir. Ondan sonra da İslami anlamda bir fetret yaşanması söz konusu bile değildir zira İslam vahyinden hiçbir zaman mahrum kalınmamıştır. 

*Hz. Îsâ ile Hz. Muhammed arasında geçen tebliğsiz dönem için kullanılır. Bu dönemde yaşayan topluluklara da “fetret ehli” denir. (TDV İslam Ansiklopedisi)