Avrupa'nın kuşakları nelerdir? İşte Avrupa'nın 3 önemli kuşağı

Avrupa'nın en kritik 3 kuşağı bulunmaktadır. Haber Favori olarak Avrupa'nın 3 kuşağı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz..

Avrupa'nın kuşakları nelerdir? İşte Avrupa'nın 3 önemli kuşağı

Akdeniz Kuşağı(Grekoromen Avrupa): Günümüzün Akdeniz Avrupasıdır. Neanderthallerin yaşadıkları son bölgedir. Akdeniz genel coğrafi konumu itibariyle, Doğu ve Batı medeniyetlerini birbirine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır.

 Bu yönüyle Akdeniz, Avrupa’nın Güney Doğu Asya ve Afrika ülkeleriyle deniz ticaretinin düğüm noktasıdır. Bu Girit, Fenikeliler, Grek, eski Fenike kolonisi Kartacalılar, Roma İmparatorluğu gibi de bir çok devletin ve uygarlığın bu coğrafyaya yerleşmesine, koloniler kurmasına  ve bu coğrafya için mücadele etmesine neden olmuştur.

Fenikeliler Akdeniz'in ilk denizcileri olmuşlardır.İlk deniz haritasını yapmışlardır. Kurdukları kolonilerle ticaret merkezi şehirlerin temelini oluşturmuşlardır.

Grekler ise  Fenikeliler ile birlikte Sicilya'yı kolonileştirmişlerdir. Roma İmparatorluğu ise Kartaca'nın tahribinden sonra Akdeniz'in yeni hakimi olabilmiştir.Ms.900'e kadar tarımda, Ms.1500'e kadar da denizcilikte üstündüler.


Atlantik Kuşağı(Germen Avrupa): Hunlar, Gotlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Atlantik Avrupa, Fransa, Belçika ve İngiltere gibi devletlerin ve milletlerin bulunduğu ve görüldüğü Avrupa kuşağıdır. Hunlar, 375'te Büyük Got Krallığı'nı yıkınca Gotların çoğu Tuna Nehri'ni geçip Roma topraklarına girmişlerdir. Ostrogotlar ise 453'te Hun İmparatoru Attila'nın ölümü ile bağımsız oldular.Vizigotlar ise 410'da Fransa'ya geldiler.Ancak 418'de Franklar burada krallık kurup Vizigotlar'ı İspanya'ya ittiler. İngiltere'de ise üçünü Saksonlar, üçünü Angıllar, birini Jutlar olmak üzere yedi krallık vardı. Bunlar 400-793 yılları arasında olgunlaşmaya başlamıştır.


Doğu Kuşağı(Slav/Diğer Avrupa): Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan bir bölgedir. Bir çok devlet tarafından işgale uğramış ve savaş alanı olarak kullanılmıştır. 503 Yılında hakimiyetini Doğu Avrupa'ya  kadar genişleten Sabar Devleti,ani ve şiddetli gelişleri ile Doğu Avrupa halklarını ürküten Hunlar, Hazarlar, Peçenekler,Bulgarlar, Avrasya bozkırlarında adını bildiğimiz ilk atlı göçebeler olan Kimmerler, Slavlar bu kuşaktadır. 8.-9.Yüzyıllarda Hazarlar Doğu Avrupa'nın en büyük siyasi gücüydü.İtil(Volga) Bulgar Devleti'nin başkenti Bulgar şehri, 9-12.yüzyıllarda Doğu Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerindendi.