Her evladımızın geçmişini bilmesi gerekiyor işte Osmanlı'da Devirler Ve Padişahlar

Osmanlı Devleti, 600 yılı aşkın bir süre hüküm sürmüş oldukça önemli bir devlettir. Bir zamanlar dünyaya hakim olmayı başarmış Osmanlı Devleti'nde toplam 36 padişah ülkeyi yönetmiştir.

Her evladımızın geçmişini bilmesi gerekiyor işte Osmanlı'da Devirler Ve Padişahlar

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri'nde 6 padişah yer almıştır. Bu dönemde ülke kurulum aşamasını tamamlamış ve yavaştan gelişmiştir. Bu dönemde yer alan padişahlar Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Bayezid, 1. Mehmed ve 2. Murad'dır.

Osmanlı Devleti İstanbul'un fethedilmesi ile Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Bunu yapan padişah Fatih Sultan Mehmed'dir. Onun padişahlığından itibaren Osmanlı Devleti yükseliş devrine geçmiştir. Osmanlı'nın Yükseliş Devri'nde yer alan diğer padişahlar ise 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad'dır.

Yükseliş Devri'nden sonra Osmanlı'da gözle görülür bir şekilde duraklama dönemi başlamıştır. Bu dönemde ilerleme kaydedilmemiş ve merkezi otorite sallanmıştır. Bu dönemin padişahları ise 3. Mehmed, 1. Ahmed, 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad, Sultan İbrahim, 4. Mehmed, 2. Süleyman, 2. Ahmed ve 2. Mustafa'dır. Bu dönemde fetihlerle isminden söz ettiren tek padişah Bağdat Fatihi 4. Murad'dır.

Duraklama Dönemi'nden sonra ise Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi başlamıştır. Bu dönemde siyasal olaylar ve benzeri sebeplerle ülkede karışıklık artmış, Avrupa ülkelerinin gerisinde kalınmış ve fetihler yok denecek kadar azalmıştır. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki padişahları ise 3. Ahmed, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamid, 3. Selim ve 4. Mustafa olmuştur.

Osmanlı Devleti, gerilme döneminden sonra ise çöküş dönemine girmiştir. Çöküş Dönemi'nde ise Osmanlı yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştır. Ayrıca isyanlar, siyasal karışıklıklar ve benzeri iyiden iyiye kendini hissettirmiştir. Bu dönemin padişahları ise 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murad, 2. Abdülhamid, 5. Mehmed Reşad ve 6. Mehmed Vahdettin'dir.