Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Ülkemizde emekli olan kişilerin en fazla merak ettiği emekliler işsizlik maaşı alabilir mi sorusu için cevaplardır.

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi konusunda çok sayıda emekli en doğru cevapları alabilmek için farklı platformlarda araştırmalar yapmaktadırlar. Emekli olan kişiler olası bir halde işsizlik maaşı alıp alamayacağı her zaman merak konusu olmaktadır. Fakat emekliler için çalışma durumlarında prim ödemesi yapılmadığı için mümkün değildir.

Emeklilerde İşsizlik Maaşı

Emeklilerin bir işte çalışırken ödenmediği ve prim ödemeleri yapılmadığı için işten çıkarılmaları halinde işsizlik ödeneğinden faydalanmaları da kesinlikle mümkün olmaz. Emekliliğe ayrılmaları sonucunda yapılan çalışmalar sigortalı olmadığı için emeklilerin bu açıdan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan her hangi bir istekte bulunmamalarının da imkanı yoktur. İşsizlik maaşının verilmesi İŞKUR tarafından yönetilmektedir. Buranın belirlediği kurallara göre ise işsizlik maaşı ödenekleri SGK dahilinde çalışan kişiler için geçerli olmaktadır. İş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesi veya işten çıkma isteği adına geçerli nedeni olan kişiler işsizlik maaşı başvurusunda bulunmaları mümkün olmaktadır.

İşsizlik Maaşından Kimler Faydalanabilir?

İşsizlik maaşı işten çıkan ya da işten çıkarılan kişilerin mağdur olmaması için gelir kazancı sağlamak amacı ile verilmektedir. İşsizlik maaş almak için gerekli olan bir takım koşullar bulunmaktadır. İşsizlik maaşı alam koşulları şunlardır;

  1. İşsizlik maaşı başvurusu yapılabilmesi için en az bir süre boyunca aynı iş yerinde çalışılması gerekir.
  2. Kişilerin SGK dahilinde düzenli olarak 4A ya da 4B dahilinde prim ödemelerinin yapılması.
  3. İşsizlik maaşı başvurusu için işten çıkmanın geçerli veya haksız bir nedeni bulunmalıdır. Keyfi nedenler ile işten ayrılan kişiler işsizlik maaşından faydalanamaz.
  4. İş sözleşmesinin sona ermesinden son 120 gün içinde işsizlik maaşına tabii olmaları gerekmektedir.
  5. Hizmet sözleşmelerinin sonlanmasından son 3 senelik süre içinde kişiler en az 600 günlük prim ödemesi yapmaları gerekir. 600 günden daha az süreler ile prim ödenmesinden yapılması durumunda işsizlik maaşı başvurusu yapılmamaktadır.
  6. Kişinin kendi kusurları ya da mesleki yetersizlikleri nedenleri ile işlerinden ayrılmak zorunda kalan kişiler işsizlik maaşı başvurusu yapamazlar.