Çalışan Annenin Doğum Hamilelik Sonrası Hakları Nelerdir?

Çalışan kadınlar doğum ve hamilelik sonrasında çeşitli haklardan yararlanabiliyor. Bu haklar hem annenin hem de çocuğun sağlığı için gerekli. Peki, bahsi geçen haklar neleri kapsıyor?

Çalışan Annenin Doğum Hamilelik Sonrası Hakları Nelerdir?

Doğum Ve Hamilelik Sonrası Haklar Nedir?

Bilindiği üzere çalışan annenin doğum hamilelik sonrası hakları var. Bir kadın, kamuda ya da özel sektörde fark etmeksizin, çalıştığı süre içerisinde hamile kalması durumunda gerek hamile olduğu süre içerisinde gerekse doğumdan sonraki süreçte çeşitli haklara sahip oluyor. Bahsi geçen bu durum çocuğun sağlığı ve yararı için yapıldığı kadar annenin sağlığını da içeriyor.

Hamile Çalışan Günde Kaç Saat Çalışır?

Bunlardan ilki, gebe bir kadının günde 7,5 saatten daha uzun çalıştıramaması ve gece mesaisi yazamaması. Her ne kadar özel sektörde yer alan bazı şirketler bunu göz ardı ediyor olsa da hiç kuşku yok ki bir anne için bu hak oldukça gerekli ve önemli.

Doğum İzni Ne Kadar Ve Nasıl Kullanılır?

Konuya dair en çok merak edilen konu ise kadın çalışanın doğum izni. Çalışan bir kadın, bu sürede hamile kalırsa toplam 16 hafta doğum izni kullanabilir. Bu sürecin 8 haftası doğumdan önce iken diğer 8 haftası ise doğumdan sonraya tekabül etmektedir. Elbette çoğul gebelik durumunda bu izin doğumdan önce 10 haftaya çıkarken doğumdan sonra 8 hafta olarak sabit kalır.

Bu süreler ve sürelerin doğumdan önce ya da sonra şeklinde bölünmesinin sabit olmadığını bilmeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira doktor raporu doğrultusunda bu süreler daha da uzayabilir. Öte yandan 16 haftanın ilk 3 haftası doğumdan önce, kalan 13 haftası ise doğumdan sonra şeklinde kullanılabilir.

Hamilelik Ve Doğum Sonrası İzin Ücretleri

Pek çok bireyin en çok merak ettiği konulardan biri de kadının hamilelik izni ve doğum izni kullandığı dönemlerde maaş durumu. Bu süreçte çalışana maaşı ödenmektedir. Ancak aldığınız izinleri tüketmişseniz ücretsiz izne çıkmışsanız bu süreçte maaş kesintisi olacaktır.

İzinler Bunlarla Mı Sınırlı?

İzinler elbette bunlarla sınırlı değil. Bu izin ve hakların dışında süt izinleri, ücretli izin, ücretsiz izin, yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma ve bunun gibi izin ve haklar da kişiye tanımlanmaktadır.